Anglès

  • Tipus: Idiomes
  • Cursos: I4, I5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
  • Núm. places: (min) - 10 (max)
  • Durada: del 17 de setembre a final de curs
  • Horari: dilluns de 16.15h a 17.45h (i5), dimarts de 16.15h a 17.45h (i4), dimecres de 16.15h a 17.45h (1r-2n, 5è-6è) i dijous de 16.15h a 17.45h (3r-4t)

Activitat vinculada a Easy Talk

A Easy Talk creiem que la manera més efectiva d’aprendre un idioma és adaptar-lo a l’estil d’aprenentatge de cada alumne, i per aquest motiu apliquem una metodologia activa a on situem als infants al centre dels seu procés d’aprenentatge. Ells són els protagonistes de cada sessió i els animem a que comencin a parlar des del primer dia.

Metodologia

Treballem amb la metodologia de les intel·ligències múltiples, per adaptar-nos al talent natural de cada alumne. Això vol dir que a les activitats de caire lingüístic combinem altres activitats de tipus logico-matematiques, corporals, espacials, de natura, socials, introspectives i musicals. Aquesta orientació pren forma de jocs, cançons, contes, exercicis i dramatització per tal de fer la classe atractiva pels alumne

Afavorim la participació plena dels infants, oferint-los un espai de confiança perquè els hi sigui més senzill deixar-se anar. Per nosaltres és tan important llegir com escriure, escoltar i parlar en anglès, així que dissenyem programes que integrin tots els aspectes.

Preu

Quota mensual: 22,50€ (setembre) / 45€ (octubre a juny)

L’activitat té un primer pagament en concepte de material:

  • i4 i i5: 24€ (Pupil book)
  • 1r a 6è: 52€ (Student book i Work book)