Atletisme

 • Tipus: Esport
 • Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
 • Núm. places: 7 (min) - 15 (max)
 • Durada: del 17 de setembre a final de curs
 • Horari: dijous de 16.15h a 17.45h

Activitat vinculada a l’OMET

L’objectiu de l’activitat és conèixer i aprendre les tècniques bàsiques de la carrera, el salt i els llançaments a partir de formes jugades i de complementar l’activitat amb la participació en competicions escolars de manera puntual.

Objectius

 • Contribuir al desenvolupament integral de la persona.
 • Apreciar la pràctica esportiva com afavoridora d’un estil de vida saludable.
 • Entendre l’esport com una forma important de relacionar‐se socialment.
 • Afavorir l’adquisició de valors i normes de respecte vers els altres companys/es i l’entorn.
 • Aprendre a acceptar els èxits i els fracassos com a part de la nostra vida.
 • Ajudar a entendre l’esport en un sentit molt ampli de formació i no només de competició.
 • Fomentar la pràctica d’aquest esport.

Continguts

 • Millora de la coordinació motriu.
 • Desenvolupament de la flexibilitat.
 • Aconseguir consciència segmentària.
 • Aprenentatge del saber competir.
 • Necessitat de fer sempre l’escalfament.
 • Desenvolupar destreses bàsiques motrius ( curses curtes, córrer, saltar, canvis direcció i sentit).
 • Domini de la tècnica de carrera.Capacitat de modificar la freqüència i l’amplitud.Desenvolupament de les qualitats físiques bàsiques: resistència aeròbica, velocitat, flexibilitat i força general.

Metodologia

 • Exposicions clares i senzilles que cridin l’atenció de l’esportistaMotivació personal.
 • Conèixer l’aplicació pràctica del que s’està ensenyant.
 • Reforçar amb estímuls positius.
 • Sempre anar de poc a molt i de senzill a complex.La variació d’activitats i la utilització del joc col·lectiu fa el treball molt més divertit i motivador.
 • Per edats hi ha dos nivells:
  • Nivell poliesportiu  ( categoria benjamí, 8-9 anys). Es fa un treball més generalitzat, a partir de formes jugades i que es van concretant amb exercicis més analítics sense deixar de banda el component motivador.
  • Nivell d’iniciació  (categoria aleví, 10 a 12 anys). Es fa un treball una mica més específic i tècnic.

Preu

Quota mensual: 13,86€ (setembre) / 27,72€ (octubre a juny)**

**Pot haver modificacions a les quotes d’acord amb directrius de l’Ajuntament

 • 20% de descompte per famílies nombroses o monoparentals. Cal adjuntar còpia del carnet al formalitzar la inscripció.

 • Les activitats OMET tenen el cost addicional de l’assegurança esportiva obligatòria, que es cobrarà el mes de novembre (cost a determinar)