Escacs

 • Tipus: Esport
 • Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
 • Núm. places: 7 (min) - 12 (max)
 • Durada: del 17 de setembre a final de curs
 • Horari: dimarts de 16.30h a 18h

Activitat vinculada a l’OMET

Els escacs són un joc apassionant, llegendari, mil·lenari i inabastable en les seves infinites variacions. Entre els múltiples beneficis que es poden obtenir de la seva pràctica destaquem: treballar la presa de decisions, la previsió de les conseqüències abans de fer els actes, la codificació, l’abstracció, etc.

Objectius

Dins de l’àmbit intel·lectual

 • Augmentar la capacitat d’atenció i concentració
 • Millorar el raonament lògic i de la memòria
 • Potenciar substancialment les capacitats de càlcul, d’anàlisi i de síntesi;
 • Millorar la percepció, la discriminació, la creativitat, la imaginació i la intuïció.
 • Treballar l’orientació espai-temps i es millora l’expressió verbal.

Dins l’àmbit de la personalitat

 • Estimular la iniciativa, l’autocontrol, l’autodisciplina, l’esforç, la reflexió, el pensament crític i la responsabilitat.
 • Millorar l’organització i la planificació.
 • Potenciar l’autoestima i l’autonomia.

Dins l’àmbit de la salut

 • Desenvolupar les capacitats intel·lectuals
 • Ajudar a trobar un equilibri emocional per tal d’evitar o reconduir moltes de les conductes antisocials.

En l’àmbit social

 • Ajudar a la integració dels nouvinguts.
 • Millorar la inclusió social
 • Facilitar la lluita contra el racisme i la discriminació de gènere.

Continguts

Nivell bàsic: el tauler, les peces i el seu moviment, escac, escac i mat, enroc, mats bàsics.

Nivell  avançat: el centre, el desenvolupament de les peces, la seguretat del Rei, temes tàctics, elecció del pla, finals bàsics.

Competició

Els nens i nenes podran participar en la competició escolar de Sant Cugat, organitzada pel Consell Esportiu de Terrassa del Vallès Occidental.

També podran participar, de forma gratuïta, a les competicions d’escacs en línia dels diumenges a la tarda, organitzades per la Fundació Cívica Oreneta del Vallès.

Preu

Quota mensual: 13,86€ (setembre) / 27,72€ (octubre a juny)**

**Pot haver modificacions a les quotes d’acord amb directrius de l’Ajuntament

 • 20% de descompte per famílies nombroses o monoparentals. Cal adjuntar còpia del carnet al formalitzar la inscripció.

 • Les activitats OMET tenen el cost addicional de l’assegurança esportiva obligatòria, que es cobrarà el mes de novembre (cost a determinar)