Acollida de tarda

  • Tipus: Acollida
  • Cursos: I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
  • Núm. places: (min) - (max)
  • Durada: del 9 de setembre a final de curs
  • Horari: de dilluns a divendres de 16.30h a 17h

  • L’esplai detarda és un servei extraescolar que s’ofereix, de dilluns a divendres, durant l’horari extraescolar de les tardes.

  • És un espai on els nens i nenes gaudeixen d’una estona de lleure dirigida per monitors/res.

Què fem?

Berenar: durant els primers 30 minuts, els nens i nenes berenen i descansen després de tota la jornada escolar. Passat aquest temps, es dóna pas a les activitats programades.

L’esplai es caracteritza per ser un espai de lleure amb diversitat d’edats i de gustos. Per aquest motiu, s’intenta proposar una programació d’activitats en escala, o sigui, que siguin adaptables a les diferents edats dels nens/es que hi participen. Partirem d’una programació setmanal que pot variar en funció de les edats del grup de nens/es inscrits:

Preu

Acollida tarda 16.30h a 17h Setembre a juny
1 dia 7,11€
2 dies 10,44€
3 dies 13,77€
4 dies 17,10€
5 dies 20,43€