Alemany

  • Tipus: Idiomes
  • Cursos: I4, I5, 1r, 5è, i 6è
  • Núm. places: 6 (min) - 7 (max)
  • Durada: del 17 de setembre a final de curs
  • Horari: dilluns de 14.10h a 15.10h (i5 i 3r-4t), dimarts de 14.10h a 15.10h (2n i 5è-6è), dijous de 14.10h a 15.10h (1r) i divendres de 14.10h a 15.10h (i4)

Curs d’alemany per a nens I joves regit pel Marc Comú Europeu de Referència amb enfoc lúdic i metodologia d’immersió lingüística amb docents nadius especialitzats.

Activitat vinculada a Deutsche Akademie

Deutsche Akademie, Centre Alemany del Vallès, és el primer centre lingüístic i cultural del Vallès especialitzat en l’idioma alemany. Gràcies a aquesta especialització i la seva metodologia, Deutsche Akademie, Centre Alemany del Vallès, es caracteritza tant per l’alta qualitat, eficàcia i amenitat del seu ensenyament, com per la facilitat, flexibilitat i seguiment personalitzat que ofereix als seus alumnes amb un professorat altament qualificat i motivat.

Objectius

Des de l’any 1999 oferim classes a infants i joves dins del “Projecte bilingüe”: Es tracta de cursos d’alemany pensats per a nens i nenes a partir de 4 anys amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge de la llengua gràcies a un context d’immersió lingüística total, ensenyament personalitzat i activitats pedagògiques idònies que estimulen l’aprenentatge positiu en petits grups.

Trets diferencials

L’enfocament creatiu i lúdic-pedagògic de les classes i el fet que els i les docents siguin nadius llicenciats especialitzats fa que els i les alumnes gaudeixin de l’aprenentatge de la llengua alemanya i desenvolupin aviat una gran comprensió auditiva i facilitat per ala pronunciació. Es tracta d’un aprenentatge natural que afavoreix positivament el seu creixement lingüístic i personal. L’avantatge addicional que les classes dels més petits i petites constin de grups reduïts, de 4 fins a 7 alumnes, fa que gaudeixin d’un seguiment personalitzat molt beneficiós i que se sentin reconeguts i escoltats. De fet, els alumnes poden portar a classe durant l’any objectes o fotos de vivències importants que desitgin mostrar als seus companys i companyes i que es tractaran lingüísticament per ampliar el seu vocabulari.

Aquest seguiment personalitzat es veu reflectit també en el lliurament d’un informe per escrit als pares o tutors durant l’any escolar. Les famílies poden participar en celebracions típiques, normalment abans de Nadal i Setmana Santa, i emportar-se de la biblio-mediateca variat material que els permet seguir fomentant la pràctica d’alemany a les seves cases.

Professorat de Deutsche Akademie

L’equip de Deutsche Akademie està format tant per responsables de pedagogia, secretaria i direcció, com per docents llicenciats nadius amb vocació per l’ensenyament, amplia experiència i en formació continua. La majoria tenen el títol addicional d’examinadors oficials. La filosofia de l’equip es oferir la màxima professionalitat, atenció, amabilitat i qualitat en tots els àmbits, sempre en un ambient positiu que afavoreixi l’aprenentatge constructiu, amè i personalitzat.

Al mateix temps, l’equip està en constant formació, oferint d’aquesta manera material i informació actual, així com programes pedagògics avançats que contribueixen a que els alumnes assoleixin els seus objectius amb èxit i gran satisfacció.

Preu

Material: 45€ (es fa un primer pagament en concepte de material)

Quota mensual: 22,82€ (setembre) / 45,64€ (octubre a juny)