Anglès

 • Tipus: Idiomes
 • Cursos: I3, I4, I5, 1r, i 2n
 • Núm. places: 8 (min) - 12 (max)
 • Durada: del 17 de setembre a final de curs
 • Horari: dijous de 16.30h a 18h

MaB Languages dona resposta a la formació de llengües estrangeres alternant sessions amb objectius estructurats segons currículum mitjançant un llibre de text que emfatitza la comunicació oral, i sessions seguint un enfocament AICLE que es caracteritzen per un ús autèntic de la llengua realitzant tallers de cuina, manualitats i projectes diversos on es posen en pràctica els coneixements adquirits.

Activitat vinculada a MaB Languages

Mitjançant la nostra metodologia, principis pedagògics i objectius, aconseguim que els i les nostres alumnes no només assoleixin el coneixement desitjat de la llengua estrangera, sinó també aprenguin continguts diversos o específics.

En el cas dels i les alumnes en edat escolar, aquests continguts estan inclosos en la programació curricular dels seus estudis (infantil, primària o secundària).

A més, tenim com a objectiu arribarà a potenciar i estimular totes les intel·ligències múltiples que tots tenim: la verbal, la lingüística, la visual i espacial, la lògica matemàtica, la cinestèsica-corporal, la musical, la naturalista i la interpersonal, i així aconseguim millorar el rendiment dels i les alumnes en molts aspectes de la seva vida.

Objectius

Àmbit lingüístic:

 • Potenciar la producció oral de la llengua estrangera escollida.
 • Convertir la llengua estrangera en una eina de comunicació necessària per a realitzar les activitats programades.
 • Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge.

Àmbit personal:

 • Desenvolupar la capacitat física i psicomotriu.
 • Desenvolupar l’àmbit afectiu, per aconseguir un benestar emocional.
 • Optar per uns valors ètics, de convivència.
 • Treballar actituds positives respecte a la higiene i la salut en general.
 • Potenciar l’adquisició dels hàbits que formen part del quotidià.
 • Potenciar la creativitat
 • Tenir en compte les necessitats individuals
 • Fomentar la participació

Àmbit interpersonal:

 • Saber compartir.
 • Respectar els/les companys/es.
 • Saber conviure en harmonia.
 • Integrar-se en un grup.
 • Tenir en compte les necessitats grupals.

Àmbit social:

 • Viure la realitat de l’entorn
 • Respectar el material i les diferents instal·lacions
 • Afavorir la implicació dels pares, mares i/o tutors/es

Àmbit ecològic:

 • Conèixer la natura
 • Tenir consciencia dels problemes del medi ambient
 • Saber viure en harmonia amb l’entorn natural, reciclar material.

Metodologia

Treballem fent servir una metodologia activa i dinàmica, seguint un enfocament d’aprenentatge anomenat CLIL, en català AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres):

 • Treballant mitjançant tallers de temàtica diversa i motivadora, aconseguint tant l’aprenentatge dels continguts d’aquests, com l’ús comunicatiu de la llengua estrangera.
 • Programant activitats que fomentin la interactivitat i autonomia dels alumnes.
 • Fent ús de recursos i materials diversos, incloent les TIC.
 • Amb grups reduïts, i així, incentivar la implicació dels alumnes i fer possible atendre els diferents estils d’aprenentatge.
 • Utilitzant un llibre de text amb un enfocament CLIL per assegurar-nos l’adquisició correcte de tots els continguts necessaris per poder presentar els nostres alumnes als exàmens oficials de la universitat de Cambridge.

Preu

Quota mensual: 21,40€(setembre) / 42,80€ (octubre a juny)

L’activitat té un primer pagament de 27€ en concepte de material.