Anglès

  • Tipus: Idiomes
  • Cursos: I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
  • Núm. places: 7 (min) - 12 (max)
  • Durada: del 17 de setembre a final de curs
  • Horari: dilluns de 16.30h a 18h (i3 i i4), dimarts de 16.30h a 18h (i5 i 1r-2n), dimecres de 16.30h a 18h (3r-4t i 5è-6è)

Classes d’anglès extraescolar a través de tallers interdisciplinaris de temàtica diversa que pretén respondre a les necessitats i els interessos dels infants d’educació infantil i primària. Realitzen tres tallers diferents al llarg del curs.

Activitat vinculada a Learning S Cool

Learning S Cool és una entitat especialitzada en l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera des de l’any 2008.

Objectius

El nostre principal objectiu és fer que els nostres alumnes aprenguin anglès alhora que amplien els seus coneixements de diferents àrees. Es tracta d’utilitzar l’anglès com a llengua vehicular i de comunicació i, a través d’ella, l’alumnat adquireixi i consolidi nous continguts, habilitats i destreses (CLIL – Content and Language Integrated Learning).

El nostre objectiu és el d’optimitzar i millorar el nivell d’anglès i la competència comunicativa dels nostres alumnes.

Metodologia

Learning S Cool organitza els seus cursos d’anglès extraescolar a través de tallers interdisciplinaris. Els alumnes realitzen un taller diferent cada trimestre, la temàtica dels quals és molt diversa; per exemple, tenim tallers de música, cuina, màgia, experiments… Per al disseny dels tallers hem tingut en compte els interessos, habilitats i gustos dels alumnes de cada edat. Intentem poder respondre als interessos de tots i cadascun dels nostres alumnes. El fet de combinar temàtiques molt diverses en un mateix any escolar ens ajuda a mantenir la motivació dels alumnes.

Comptem amb un mètode d’ensenyament propi que constantment s’actualitza per adaptar-nos al màxim a les necessitats educatives del centre educatiu i els seus alumnes.

Preu

Quota mensual: 22,50€ (setembre) / 45€ (ocubre a juny)

El preu inclou tot el material pedagògic tret del llibre de text, que se us comunicarà el títol i el preu un cop s’hagin format els grups (preu orientatiu del llibre al voltant dels 20€).