Anglès

  • Tipus: Idiomes
  • Cursos: 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, 1r Batx, i 2n Batx
  • Núm. places: 7 (min) - 12 (max)
  • Durada: del 17 de setembre a final de curs
  • Horari: dilluns i dimecres de 15.30h a 16.30h (First) i dimarts i dijous de 15.30h a 16.30h (KET, PET i Prefirst)

Classes d’anglès extraescolar a través de tallers interdisciplinaris de temàtica diversa que pretén respondre a les necessitats i els interessos dels infants d’educació infantil i primària. Realitzen tres tallers diferents al llarg del curs.

Activitat vinculada a Learning S Cool

Learning S Cool és una entitat especialitzada en l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera des de l’any 2008.

Objectius

L’objectiu principal dels cursos és que els i les alumnes millorin la seva competència comunicativa en llengua anglesa. Es treballaran tots els aspectes de la llengua: comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita. Es potenciarà al màxim l’expressió oral dels i les alumnes en llengua anglesa.

Els i les alumnes es prepararan per a presentar-se als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge (Key English Test, Preliminary English Test i First Certificate) quan aquests hagin assolit el nivell d’anglès suficient. La presentació a aquests exàmens serà opcional i les taxes d’aquests no estan incloses en el preu. Abans de la convocatòria dels exàmens, es farà una reunió informativa per tal d’explicar en detall les característiques d’aquestes proves oficials, el preu i les dates.

Preu

Quota mensual: 30€ (setembre) / 60€ (octubre a juny)

El preu inclou tot el material pedagògic tret del llibre de text, que se us comunicarà el títol i el preu un cop s’hagin format els grups (preu orientatiu del llibre al voltant dels 40€).

*Els grups es confeccionaran tenint en compte l’edat i el nivell d’anglès dels alumnes. Els alumnes nous hauran de fer una prova de nivell al mateix institut (dia i hora a determinar).