Ballet

 • Tipus: Artístic
 • Cursos: I3, I4, I5, 1r, i 2n
 • Núm. places: (min) - 15 (max)
 • Durada: del 17 de setembre a final de curs
 • Horari: dimecres de 16.45h a 18.15h (i3-i4) i dijous de 16.45h a 18.15h (i5-2n)

Activitat vinculada a Viviana Hounie

VIVIANA HOUNIE Estudi de dansa és una escola dedicada a l´ensenyament de la dansa tant a nivell amateur com a nivell pre-professional.

Treballem amb alumnes des del nivell inicial a nivell avançat, tant infantil com adult, fent especial atenció al rigor acadèmic mitjançant una bona base metodològica sense oblidar la part d´expressió artística i emocional de cada alumne/a.

Viviana Hounie va començar la seva activitat docent l´any 2001 compaginant-la amb la seva carrera com a ballarina. Ha ballat molts tipus de gèneres però on ha desenvolupat més la seva carrera professional és a la dansa clàssica. Ha realitzat estudis de Pedagogia de la dansa a l’Institut del teatre de Barcelona, i estudis de metodologia de la dansa clàssica del Ballet Nacional de Cuba. És també llicenciada en Filologia Hispànica a la UAB.

Equip tècnic

Goretti Pié és ballarina i coreògrafa en actiu a més de professora a Viviana Hounie Estudi de dansa. Ha realitzat els seus estudis de Coreografia i Interpretació també a l’Institut del Teatre de Barcelona, i és la professora encarregada de la Iniciació a la dansa en el nostre centre.

Metodologia

El període d´iniciació a la dansa compren dels 4 anys fins als 6/7 anys. La metodologia que fem servir en aquesta fase és la de la Royal Academy of Dance, ja que al llarg de la nostra experiència docent, de més de 20 anys, és la que millor resultat ens ha demostrat per al públic d´aquesta edat.

Continguts i objectius

Els continguts i objectius que es treballaran en aquesta fase són:

 • Consciència corporal i gradual assoliment de la postura correcta per a la dansa mitjançant exercicis simples però molt efectius, plantejats des de la imatge i des del joc
 • Enfortiment del tronc, cames i peus. Correcta col·locació de braços i caps
 • Treball de coordinació
 • Musicalitat
 • Treball d´expressió amb propostes d´exercicis de representació i d´improvisació. Representarem històries, danses o contes infantils però també farem propostes sobre una idea per treballar la improvisació
 • Aconseguir que els nens/nenes sentin el desig i la necessitat d´expressar-se des del moviment
 • Desenvolupar l´amor per la dansa
 • Aprendre la disciplina i el funcionament de la classe de dansa en un entorn segur, còmode i agradable
 • Establir una relació de respecte, amor i confiança envers companys/es i professora

Activitats puntuals

Com a activitats puntuals al llarg del curs tindrem una classe oberta al gener on farem una breu presentació del treball de classe, i un ball de fi de curs.

Preu

Quota mensual: 30,98€ (setembre) / 61,95€ (octubre a juny)