Batucada

  • Tipus: Artístic
  • Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
  • Núm. places: 8 (min) - 15 (max)
  • Durada: del 17 de setembre a final de curs
  • Horari: dijous de 16.30h a 18h

Activitat vinculada a la Batuescola

La Batuescola és una entitat sense ànim de lucre que des del 2012 es dedica a la promoció, desenvolupament i divulgació de la pedagogia musical activa a través del ritme i la percussió. Amb una perspectiva comunitària i inclusiva, l’associació ofereix tallers per a tot tipus de públics amb l’objectiu d’aprendre música d’una manera lúdica i de generar vincles significatius entre les persones mitjançant la pràctica instrumental en grup.

Per tal d’aconseguir-ho, la Batuescola fonamenta el seu treball en tres pilars: el treball rítmic amb instruments de percussió, poc sofisticats i accessibles per a la majoria degut als seus pocs requeriments tècnics; el grup com a format idoni per a l’aprenentatge cooperatiu i el music-making; i l’art popular de carrer, en tant que manifestació vinculada a l’entorn social i per tant amb un gran poder cohesionador.

Descripció de l’activitat

L’extraescolar de batucada persegueix la creació d’una banda de percussió infantil per aprendre i gaudir amb el ritme i l’expressió corporal i escènica. Proposem a l’alumnat viure l’experiència de formar part d’un conjunt instrumental en forma d’orquestra de percussió de carrer, explorant la gran diversitat de rols i funcions musicals que ens brinda cada secció o instrument.  Descobrim així la vessant més social i lúdica de la música, treballant valors com l’escolta, el respecte i l’empatia.

La Batuescola planteja les sessions de Batucada com un ventall d’experiències musicals que combinen diverses metodologies i enfocaments. Les activitats més habituals són escalfaments corporals, exercicis enfocats al desenvolupament de les habilitats rítmiques a través del cos, de la percussió corporal o de la grafia no convencional, l’assaig enfocat a l’acció performativa, o les activitats de creació i improvisació amb el ritme. No obstant, es procura que cada sessió sigui variada i adaptada a la diversitat de nivells que conflueixen en el grup, oferint processos rics i oberts a la interdisciplinarietat artística. El mitjà principal d’aprenentatge és el joc.

A La Batuescola entenem tots els components del grup com a peces essencials del conjunt, i per això definim la relació professorat-alumnat en termes musicals i democràtics. L’objectiu del nostre professorat és ajudar a descobrir la música a l’infant, convidant-lo a expressar-se tot explorant amb el cos i els instruments, despertant la seva curiositat i acompanyant-lo en tot el procés amb afecte i flexibilitat, alhora que aportar criteris rigorosos de qualitat que ajudin a desenvolupar la seva sensibilitat artística.

Continguts

  • La percussió com a eina transversal per a desenvolupar la intel·ligència, la motricitat, l’escolta activa, el saber estar i la socialització des d’un vessant sempre lúdic.
  • La pràctica musical com a manifestació popular per gaudir i interactuar amb el públic.
  • El treball en equip i la cohesió grupal, l’aprenentatge mutu i la persecució d’objectius i reptes col·lectius.
  • El sentiment de pertinença, l’estima i la solidaritat amb el centre, els companys i les companyes i la comunitat que ens envolta.

Preu

L’activitat té un primer pagament de 18€ en concepte de material.

Quota mensual: 18€ (setembre) / 36€ (octubre a juny)