Explorem

 • Tipus: STEM
 • Cursos: I4 i I5
 • Núm. places: 8 (min) - 12 (max)
 • Durada: del 17 de setembre a final de curs
 • Horari: dimecres de 16.15h a 17.45h

A l’extraescolar d’Explorem treballem el mètode científic mitjançant la tecnologia, les matemàtiques i la ciència experimental. Treballem programant robots adequats per aquesta edat, fomentem el pensament lògic i el raonament amb jocs especialitzats i ens iniciem en el món de l’experimentació i el mètode científic. Amb reptes adaptats a l’edat, gaudirem de la ciència embrutant-nos les mans!! VISCA LA CIÈNCIA!

Activitat vinculada a explorium

Activitat vinculada a eXplorium

eXplorium pretén despertar l’interès pel coneixement de les disciplines STEM (la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques) entre els més joves, a través de l’educació en el lleure, tot desenvolupant un pensament sistemàtic, estructurat, lògic i formal, i aconseguint que se sentin partícips del seu aprenentatge.

A Explorem realitzem activitats que afavoreixen el pensament científic mitjançant la tecnologia, les matemàtiques i la ciència experimental. Treballem programant robots adequats per aquesta edat, fomentem el pensament lògic i el raonament amb jocs especialitzats i ens iniciem en el món de la experimentació i el mètode científic.

Objectius

 • Seguir el mètode científic: observar el seu entorn, fer hipòtesi, experimentar, comprovar les hipòtesi i arribar a una conclusió.
 • Encuriosir-se per la ciència que hi ha al seu voltant.
 • Iniciar-se en el món de la programació, a partir de robots senzills.
 • Fer-se preguntes sobre allò que observen.

Metodologia i competències

 • Petits reptes o projectes: Les activitats estan plantejades com a reptes a resoldre a curt termini o com a projectes a assolir de més llarga durada. Mantenint la motivació dels infants en allò que fan, s’aconsegueix que tinguin ganes d’aprendre.
 • Treball en equip: En totes les sessions, les activitats es plantegen en petits grups per tal de fomentar el treball en equip, ja que entenem que l’aprenentatge és més significatiu quan hi ha interacció entre els companys.
 • Els i les alumnes s’embruten les mans: Ens agrada que els infants siguin els protagonistes de l’activitat i que siguin ells i elles els que la duen a terme, fugint de classes magistrals i d’experiments guiats. Entenem que s’aprèn fent i manipulant.
 • Descobriment per part dels i les alumnes: Els infants són els que a través de desenvolupar les activitats que proposen els monitors i monitores van construint el seu propi aprenentatge. La figura dels monitors/es és una guia, un referent, però són els infants els protagonistes de les activitats, fins i tot en ocasions canviant o redireccionant el curs de les sessions segons els seus interessos.
 • Treball amb diversitat de materials: Donem un gran valor a la diversitat de maneres de desenvolupar el pensament científic que tenen molts dels materials educatius i professionals en el món de les disciplines STEM. Per això, a les nostres activitats procurem mostrar als i les alumnes una gran varietat de materials per treballar els continguts desitjats.
 • Activitats adequades a les diferents edats: Trobem important que es pugui estirar al màxim de cada alumne, però gestionant la frustració, per això les activitats estan dissenyades per a que siguin adequades a les diferents franges d’edat.

Preu

L’activitat té un primer pagament de 35€ en concepte de material.

Quota mensual: 19,80€ (setembre) / 39,60€ (octubre a juny)