Natació i3 a 6è

Activitat plena

  • Tipus: Esport
  • Cursos: I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
  • Núm. places: 0 (min) - 40 (max)
  • Durada: de l'1 d'octubre a final de curs
  • Horari: dilluns de 16.15h a 18.30h

Activitat vinculada al Complex Esportiu Valldoreix

A l’escola de natació del Complex Esportiu Valldoreix treballem per nivells, tant amb els petits com amb els grans. Amb els petits treballem la familiarització, la millora de la flotació, la propulsió i la tècnica dels estils. I amb els grans treballem la tècnica dels estils i la iniciació a altres esports aquàtics (aletes, salts, waterpolo…).

Presentació de l’activitat

L’escola de natació contempla 10 nivells diferents de destresa: 3 nivells de pre-iniciació, 5 nivells de iniciació i 2 nivells de perfeccionament. Cada nivell evoluciona de l’anterior adaptant-se a la realitat dels nens/es i a les demandes creixents pel domini del medi aquàtic. Cada un d’ells es desenvolupa seguint una metodologia de treball específic als objectius i continguts que s’han d’assolir, mitjançant el compliment d’una programació de treball que es va realitzant sessió a sessió.

Aquestes sessions han estat prèviament dissenyades i adaptades per a les necessitats de cada infant, aproximant-se a cadascun d’ells perquè la interacció i possibilitats d’ensenyament/ aprenentatge corresponguin a cada estadi de desenvolupament motriu.

Objectius

Els objectius es centren a desenvolupar els continguts de Familiarització, Propulsió, Entrades, Respiració, Flotació, Immersió, Salts, Girs, Viratges i Tècnica d’estils. A cada nivell apareixen graduats en dificultat segons les capacitats exigibles per evolucionar en la destresa aquàtica.

La finalitat és treballar homogèniament amb les capacitats dels infants. Per fer-ho, establim espais d’actuació a la piscina i grups de treball acordes a l’evolució general de la persona (capacitats cognitives i capacitats motores).

Tot i que les programacions són anuals, l’alumne rebrà un informe cada trimestre especificant les seves facultats, així com un símbol identificatiu (dofí o cavallet de mar) del seu nivell actual. Mencionar que aquest distintiu és ESSENCIAL QUE APAREGUI COSIT AL BANYADOR DEL NEN/A EL TRIMESTRE SEGÜENT. Rubricant al final del curs l’accés o no al nou nivell.

Cal diferenciar, després de tot l’explicat, que la pertinença o no a un grup – nivell de treball ja no ve marcada per l’edat. Aquesta és orientativa, ja que els verdaders elements de selecció són les capacitats aquàtiques del nen/a, comportant conseqüentment un salt qualitatiu diferencial en el procés d’aprenentatge.

Preu

Quota mensual: 64,45€ (octubre a juny)

El compromís d’inscripció és trimestral.