Temps d'estudi

  • Tipus: Altres
  • Cursos: 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, i 4t ESO
  • Núm. places: (min) - (max)
  • Durada: del 17 de setembre a final de curs
  • Horari: dilluns a dijous de 15.30h a 17h

Espai per fer els deures, preparar els exàmens, portar al dia les matèries de classe… Es treballa en grups reduïts amb l’ajuda d’un/a monitor/a.

Objectius

L’objectiu és millorar els aprenentatges i els hàbits d’estudi i de treball. Es prioritzen els valors de l’autonomia i la responsabilitat i les actituds proactives i motivadores vers els aprenentatges.

Preu

Quota mensual:

  • 2 dies setmana: 6,22€ (setembre) / 12,43€ (octubre a juny)

  • 4 dies setmana: 10,36€ (setembre) / 20,72€ (octubre a juny)