Voleibol

 • Tipus: Esport
 • Cursos: 3r, 4t, 5è, i 6è
 • Núm. places: 7 (min) - 12 (max)
 • Durada: del 17 de setembre a final de curs
 • Horari: dimarts i dijous de 17h a 18.15h

Activitat vinculada a l’OMET

Es desenvolupen amb la col·laboració de les entitats del municipi, els nens i les nenes tindran l’oportunitat d’aprendre la tècnica i la tàctica bàsica i específica de l’esport triat. La competició dels dissabtes complementa la pràctica esportiva que es fa a l’escola entre setmana i en horari de tarda no lectiu. Es realitza una competició els dissabtes al matí i es juga amb equips d’altres escoles del municipi i/o de la comarca.

Aquesta activitat ha d’integrar el compromís dels pares i les mares a l’hora de respectar el calendari de la competició i l’assistència als partits amb l’objectiu de garantir la pràctica de la resta d’alumnes.

Objectius generals

 • Analitzar el nivell inicial dels nens i nenes per tal d’elaborar una programació adient a les necessitats i interessos individuals.
 • Iniciar als nens i nenes en l’esport, fomentant la participació activa.
 • Dissenyar una programació que aporti als nens i nenes el coneixement i la capacitat d’execució dels diferents aspectes tècnics o tàctics del voleibol.
 • Donar la capacitat als nens i nenes de poder desenvolupar els diferents rols del joc, evitant una especialització.
 • Fomentar la cooperació en el joc col·lectiu.Fomentar el joc net i el respecte vers companys/adversaris i monitors

Objectius específics

Objectius tècnics

 • Assolir  la  posició  fonamental  mitja,  la  parada,  desplaçaments  lateral, endavant i enrere.
 • Assolir la tècnica bàsica del toc d’avantbraç, dits i servei de mà baixa.

Objectius cognitius-tàctics

 •  Assolir el concepte d’aprendre i divertir‐se.Aprendre a compartir i distribuir espais.
 • Treballar el fet que la pilota no ha de caure al meu camp, sinó al camp contrari.

Objectius condicionals

 • Iniciar el treball d’escalfament i tornada a la calma.
 • Assolir patrons d’educació física de base.

Objectius sòcio-educatius

 • Tenir  presents  en  tot  moment  els  aspectes  sociològics que  comporta la pràctica esportiva: respectar monitors, companys/es i adversaris; admetre les normes; i acceptar i respectar la resta de relacions interpersonals.
 • Tenir  un  comportament  educat  i  responsable  durant  les  activitats  i  els desplaçaments.
 • Acceptar la competició i els seus resultat (victòria i derrota) com a mitjà d’aprenentatge i millora i no com a finalitat última del joc.
 • Entendre i desenvolupar el concepte d’ajudar els companys i ser ajudat pels companys.
 • Tenir cura del propi cos i de la seva higiene.

Competició

 • Tots els nens/es inscrits a l’activitat de voleibol participaran a la competició de Jocs Esportius Escolars que s’organitza des de l’OMET. Es tracta d’una competició entre equips de la mateixa categoria de les diferents escoles del municipi i rodalies. Normalment es juga els dissabtes al matí.
 • És important l’assistència continuada dels nens/es pel bon funcionament de l’equip. 
 • L’equipament per a jugar als partits es lliurarà cap a mitjans d’octubre.

Preu

Quota mensual: 22,41€ (setembre) / 44,81€ (octubre a juny)

**Pot haver modificacions a les quotes d’acord amb directrius de l’Ajuntament

 • 20% de descompte per famílies nombroses o monoparentals. Cal adjuntar còpia del carnet al formalitzar la inscripció.

 • Les activitats OMET tenen el cost addicional de l’assegurança esportiva obligatòria, que es cobrarà el mes de novembre (cost a determinar)