Escola La Floresta

Lleure educatiu a l’escola La Floresta

La nostra presència a l’escola La Floresta de Sant Cugat es desenvolupa al llarg de les activitats extraescolars així com casals i colònies. En aquests espais estem compromesos amb promoure un entorn de lleure educatiu i de qualitat per als nens/es i joves. Treballem de manera col·laborativa amb l’escola i l’Associació de Famílies de l’Alumnat (AFA) per aconseguir un projecte de lleure educatiu ple d’experiències i enriquidor per a tothom, essent l’infant el centre de la nostra acció.

ESCOLA
Camí de Can Pagan s/n 08198 – Sant Cugat del Vallès
Web de l’escola

AMPA/AFA
Web de l’AFA

PAIDOS + FUNDESPLAI
Responsable: Laia Abril
Tel. 648 532 201
paidosfloresta@fundesplai.org

Contacta’ns

DOCUMENTACIÓ GENERAL

Extraescolars

És més que una oferta d’activitats. El nostre model de gestió de les extraescolars vincula al nen/a i la família amb el seu entorn i fomenta el teixit associatiu. Ens agrupem amb entitats i/o col·lectius de Sant Cugat del Vallès per dur a terme les activitats, garantint la qualitat, la varietat i un itinerari de continuïtat un cop finalitza l’etapa escolar a la pròpia entitat. Donem valor afegit, fent xarxa i generant identificació. Adaptem la proposta global a les especificats de cada centre, essent un projecte en constant evolució.

 

Inscripció a les activitats

Inscripció al servei

El primer període d’inscripcions a les activitats extraescolars ja està actiu i finalitza el diumenge 7 de juliol. Durant aquest període, podeu formalitzar la inscripció telemàticament a través del formulari que trobareu en aquesta secció.

Places

 • A partir del 12 de juliol enviarem un mail informatiu indicant quin és l’estat d’inscripcions de cada grup.
 • Limitades per activitat (mínim i màxim).
 • Garantides a antics usuaris a l’activitat que s’inscriuen durant juny-juliol.

Criteris d’admissió

 • Les activitats de Bon dia i Esplai de tarda no tenen limitació de places.
 • La resta d’activitats extraescolars tenen un màxim de places. Durant el període d’inscripció, en cas de sobrepassar el màxim de places en alguna activitat, els criteris de selecció seran:
  • Antiguitat a l’activitat
  • Sorteig
 • Els i les sòcies de l’AFA tindran preferència en el cas que alguna activitat tingui llista d’espera.
 • Un cop finalitzat el període d’inscripció, el criteri d’admissió per les activitats amb places vacants serà l’ordre d’arribada.
Funcionament del servei

Durada de les activitats

 • Les activitats de Bon dia i esplai de tarda comencen el primer dia de curs (9 de setembre) i finalitzen l’últim dia.
 • La resta d’activitats extraescolars comencen a partir del dimarts 17 de setembre i finalitzaran l’últim dia de curs.
 • Els dies de festa tradicional (carnestoltes, Sant Jordi…) també hi ha activitats extraescolars.

Assistència

 • Quan un infant es queda esporàdicament a l’acollida o esplai de tarda, també cal informar‐ho per escrit, via mail o Dinantia a la coordinació d’extraescolars i al/la mestre/a.
 • Quan un infant no es queda esporàdicament a l’activitat extraescolar, cal comunicar‐ho per escrit, via mail o Dianntia a la coordinació d’extraescolars i, si són alumnes d’i3 a 2n, també al/a la mestre/a.

Berenar

Hi haurà un espai, en funció de l’activitat, en el que els infants tindran una estona per berenar abans de l’ inici de l’activitat específica.

El berenar s’ha de portar de casa. D’aquesta manera, els infants poden gaudir d’un descans entre l’horari lectiu i l’ inici de l’activitat extraescolar. Les recomanacions pel berenar (d’acord amb la normativa escolar): fruita, entrepà, etc.

Autoritzacions

Recollida infants: En cas que el/la pare/mare/tutor/a no sigui la persona que recull l’infant, de manera fixa o esporàdica, caldrà lliurar a la coordinació d’extraescolars l’autorització conforme una altra persona (cangur, una altra mare/pare, etc.) fa la recollida.

Medicaments: Per administrar medicaments als infants, cal que el pare/mare/tutor legal porti una recepta, o informe mèdic, on hi consti el nom de l’infant, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Igualment, també ha d’aportar un escrit oficial Autorització d’administració de medicació als alumnes on es demana i autoritza al personal de centre, o monitor/a, que administri a l’infant la medicació prescrita.

Aspectes econòmics

Forma de pagament

Es cobrarà preferentment per domiciliació bancària dins els primers 5 dies de cada mes.

Devolucions bancàries

Qualsevol rebut que sigui retornat per causes no atribuïbles a l’administració del servei, serà la família la que es farà càrrec del cost de la devolució bancària.

Baixa del servei

Cal comunicar-la prèviament, disposeu fins al dia 20 del mes anterior per tramitar-la. Passada aquesta data, no es farà retorn de la quota corresponent.

Deutes

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús del servei fins que no s’aboni la quantitat corresponent.
 • Si després d’una notificació d’impagament no es respon dins del termini indicat pot suposar l’expulsió definitiva del servei.
 • L’alumne/a que tingui un deute de menjador o extraescolars d’altres cursos no podrà fer ús del servei de menjador al setembre.
Graella d'activitats extraescolars

Des de
7,11€

Acollida de tarda

 • Cursos: I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
 • de dilluns a divendres de 16.15h a 16.45h
Escola la Floresta
Des de
27,72€

Atletisme

 • Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
 • Núm. places: 7 (min) - 15 (max)
 • dijous de 16.15h a 17.45h
Escola la Floresta
Des de
37,34€

Bàsquet

 • Cursos: 3r, 4t, 5è, i 6è
 • Núm. places: 7 (min) - 12 (max)
 • dilluns i dimecres al migdia
Escola la Floresta
Des de
7,70€

Bon dia 7.45h a 8.45h

 • Cursos: I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
 • de dilluns a divendres de 7.45h a 8.45h
Escola la Floresta
Des de
15,56€

Bon dia 8.15h a 8.45h

 • Cursos: I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
 • de dilluns a divendres de 8.15h a 8.45h
Escola la Floresta
Des de
31,50€

Ciclisme

 • Cursos: I3, I4, i I5
 • Núm. places: 8 (min) - 15 (max)
 • dijous de 16.15h a 17.45h
Escola la Floresta
Des de
50,40€

Cinema

 • Cursos: 3r, 4t, 5è, i 6è
 • Núm. places: 7 (min) - 10 (max)
 • dijous de 16.15h a 17.45h
Escola la Floresta
Des de
38,84€

Cuina

 • Cursos: I5, 1r, i 2n
 • Núm. places: 7 (min) - 10 (max)
 • dimarts de 16.15h a 17.45
Escola la Floresta
Des de
15,51€

Esplai de tarda

 • Cursos: I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
 • de dilluns a divendres de 16.15h a 17.45h
Escola la Floresta
Des de
39,60€

Explorem

 • Cursos: I4 i I5
 • Núm. places: 8 (min) - 12 (max)
 • dimecres de 16.15h a 17.45h
Escola la Floresta

Casals i colònies

Un espai únic que  permet als nens/es i joves explorar nous interessos i activitats, conèixer nous amics i amigues i crear records duradors de les seves vacances.

Els nostres objectius principals són els de proporcionar i generar experiències divertides i lúdiques, i afavorir nens/es i joves compromesos/es i actius/es. Fem una proposta de casals adaptada a les diferents edats.

Entenem que els casals i les colònies esdevenen una oportunitat educativa, i acompanyem als nens i nenes a desenvolupar habilitats socials, cohesió de grup i convivència.

SEGUEIX-NOS!

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai